Giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý dung lượng lưu trữ (Storage) mà khách hàng thuê, đảm bảo tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu lưu giữ cần thiết khi khôi phục...

Hướng dẫn xóa dung lượng lưu trữ

Giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý dung lượng lưu trữ (Storage) mà khách hàng thuê, đảm bảo tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu lưu giữ cần thiết khi khôi phục...


Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần sự trợ giúp, hãy liên hệ ngay với VinaCIS...

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Server (trueCloud)

Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần sự trợ giúp, hãy liên hệ ngay với VinaCIS...


Đó là câu hỏi mà VinaCIS thường gặp khi giới thiệu về dịch vụ Cloud Server VIP do mình cung cấp. Thực tế, Kubernetes sẽ nên sử dụng trong các trường hợp sau như

Khi nào nên sử dụng Kubernetes?

Đó là câu hỏi mà VinaCIS thường gặp khi giới thiệu về dịch vụ Cloud Server VIP do mình cung cấp. Thực tế, Kubernetes sẽ nên sử dụng trong các trường hợp sau như


Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Server

Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud


Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Backup as a Service trên nền tảng Acronis Cyber Backup Cloud, bạn sẽ thực hiện các bước sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Windows...

Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Windows

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Backup as a Service trên nền tảng Acronis Cyber Backup Cloud, bạn sẽ thực hiện các bước sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Windows...


Ngày nay, việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp là một trong những công việc thường nhật của các IT System Admin.

RTO & RPO - Chỉ số quan trọng trong Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Ngày nay, việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp là một trong những công việc thường nhật của các IT System Admin.


Đối với các doanh nghiệp hiện nay, website là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng mua các sản phẩm, dịch vụ trên kênh online

Dữ liệu website - Tại sao doanh nghiệp cần sao lưu?

Đối với các doanh nghiệp hiện nay, website là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng mua các sản phẩm, dịch vụ trên kênh online


Khi một IT System Admin dấn thân vào nghề quản trị hệ thống thì việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp để khôi phục dữ liệu là điều bắt buộc giúp hoạt động doanh nghiệp hoạt động liên tục.

3 cấp độ sao lưu và khôi phục dữ liệu Doanh nghiệp

Khi một IT System Admin dấn thân vào nghề quản trị hệ thống thì việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp để khôi phục dữ liệu là điều bắt buộc giúp hoạt động doanh nghiệp hoạt động liên tục.


Đối với các IT System Admin hiện nay việc quản trị và vận hành một hệ thống CNTT bao gồm các máy chủ (ảo, vật lý) để chạy các ứng dụng phần mềm, máy trạm khá vất vả

4 hình thức sao lưu & khôi phục dữ liệu IT System Admin cần biết

Đối với các IT System Admin hiện nay việc quản trị và vận hành một hệ thống CNTT bao gồm các máy chủ (ảo, vật lý) để chạy các ứng dụng phần mềm, máy trạm khá vất vả


Khi sử dụng dịch vụ Backup as a Service - BaaS trên nền tảng công nghệ Acronis Cyber Cloud có một tính năng đặc biệt hữu ích để phòng chống Ransomware đang mã hóa dữ liệu doanh nghiệp phổ biến.

Phòng chống Ransomware với Acronis Active Protection

Khi sử dụng dịch vụ Backup as a Service - BaaS trên nền tảng công nghệ Acronis Cyber Cloud có một tính năng đặc biệt hữu ích để phòng chống Ransomware đang mã hóa dữ liệu doanh nghiệp phổ biến.