Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Windows
2020-02-28 08:01:54 | User Guide

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Backup as a Service trên nền tảng Acronis Cyber Backup Cloud, bạn sẽ thực hiện các bước sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Windows gồm các bước như sau

BƯỚC 1:  KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN BACKUP

Bạn sẽ nhận được tài khoản sử dụng dịch vụ từ email norely-abc@acronis.com từ email bạn đã đăng ký sử dụng với VinaCIS với tiêu đề “Active Account” với hình ảnh như bên dưới

 

Bạn chọn Active Account để bắt đầu sử dụng bằng cách đặt Password cho tài khoản của bạn: Lưu ý: Để bảo mật, password của bạn nên ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và ít nhất có một ký tự đặc biệt. Ví dụ: Aronis@backup909 ở giao diện bên dưới

Sau khi hoàn tất thao tác trên, giao diện màn hình sử dụng Backup as a Service hiển thị như sau

BƯỚC 2: DOWNLOAD BACKUP AGENT

Bạn truy cập vào trình duyệt bằng tài khoản vừa được kích hoạt, download agent của dịch vụ BaaS cho Server/ VM/ PC/ Laptop. Backup Agent có 2 loại: 32 bit hoặc 64 bit để bạn lựa chọn (Bạn nên tải bản Offline để quá trình cài đặt nhanh). Bạn xem ở giao diện màn hình bên dưới

Lưu ý: Bạn có thể tải và up lên server nếu bạn remote vào, hoặc trực tiếp tải trên chính server…

BƯỚC 3: CÀI ĐẶT BACKUP AGENT

Sau khi cài đặt xong Backup Agent để sao lưu dữ liệu cho máy chủ/ PC/ Laptop/ Máy chủ ảo, bạn sẽ thực hiện tiếp các bước sau

 1. Click phải chạy quyền Administrator
 2. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt Backup as a Service
 3. Sau khi cài đặt xong phần Backup Agent, bạn sẽ làm tiếp
  1. Click vào Register the machine. Trong cửa sổ trình duyệt đã mở, đăng nhập vào giao diện điều khiển sao lưu dữ liệu, xem lại các chi tiết đã đăng ký rồi bám Register the machine
  2. Click vào Show Registration info. Ở bước này bạn sẽ đăng ký bằng CODE, bạn có thể copy CODE và đăng ký cho một tài khoản khác quản lý, giá trị của CODE trong vòng 1h để đăng ký thao tác theo hướng dẫn: All devices -> Add ->  cuộc tìm đến dòng Registration Code > Click Register và nhập Code để hoàn tất thao tác

Sau khi cài đặt, bạn truy cập vào link https://cp.baas.vn để sao lưu dữ liệu

Tiếp theo, bạn thiết lập Plan backup để sao lưu dữ liệu bạn đang quản lý

BƯỚC 4: THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ SAO LƯU DỮ LIỆU (HAY BACKUP PLAN)

4.1. Chọn máy để backup

Ở bước này, bạn chọn máy cần backup và click backup, khi đó giao diện của Acronis Cyber Backup Cloud sẽ hiện ra như bên dưới

Bạn chọn Create tạo backup plan. Để đặt tên cho Backup Plan bạn chọn vào icon bút chì

4.2. What to Back up (Chọn những hình thức sao lưu dữ liệu)

Đối với Acronis Cyber Backup Cloud có nhiều hình thức sao lưu dữ liệu để bạn lựa chọn, bao gồm

​       Entire machine: Với hình thức sao lưu dữ liệu này, bạn sẽ sao lưu toàn bộ máy: bao       gồm hệ điều  hành, ứng dụng và database

       Disks/ Volumes: Bạn lựa chọn sao lưu dữ liệu một ổ cứng hoặc một phần ổ cứng bao      gồm

       Disk muốn backup (vi dụ: C:\)

       [Fixed Volumes (Physical machines)] chọn tất cả khối lượng vật lý máy, khác với           phương tiện  lưu động. Khối lượng cố định bao gòm khối lượng trên thiết bị SCSI, ATAPI, ATA, SSA, SAS và SATA,  và cả mảng RAID. [BOOT+SYSTEM] Chọn khối lượng hệ thống và khởi động. Sự kết hợp này là các  thiết lập tối thiểu của dữ liệu, đảm bảo phục hồi của hệ điều hành từ bản sao lưu.

[Disk 1] Chọn đĩa đầu tiên của máy, bao gồm tất cả các khối lượng trên đĩa. Để chọn một đĩa khác, hãy nhập số tương ứng.

 • Files/folders: Khi lựa chọn hình thức sao lưu dữ liệu này, bạn nên dùng để sao lưu những dữ liệu quan trọng, thời gian sao lưu thường xuyên theo một trình tự
 • Chọn What to back up chọn Files/ Folders
 • Click Items to backup
 • Trong Select iteams for back up, chọn Directly
 • Với mỗi máy cần thực hiện theo yêu cầu sao lưu dữ liệu của doanh nghiệp
 • Click Select files and folders
 • Click Local folder or Network folder. (File share phải được kết nối đến máy cần sao lưu và nhìn thấy nhau)
 • Browse đến trực tiếp files hoặc folders cần sao lưu dữ liêu (Lưu ý: Khi bạn chọn một files hoặc folders không có tên thì Aronis Backup không nhận diện được để sao lưu)
 • Chọn Files/ Folders cần backup
 • Click Done
 • Ví dụ:  Sao lưu dữ liệu toàn bộ file hoặc foler. D:\Work\Redcloud.doc hoặc C:\\Windows
 • System state: Chỉ áp dụng cho những máy chạy hệ điều hành Windows (Từ phiên bản Vista trở lên)
  • What to back up, chọn System state. Một bản sao lưu trạng thái hệ thống gồm những trường hợp sau
 • Task scheduler configuration
 • VSS Metadata Store
 • Performance counter configuration information
 • MSSearch Service
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS)
 • The registry
 • Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Component Services Class registration database

4.3. WHERE TO BACK UP (CHỌN NƠI ĐỂ SAO LƯU DỮ LIỆU)

Acronis Cyber Backup Cloud hỗ trợ 4 nơi lưu trữ dữ liệu sao lưu gồm có

 • Cloud Storage: Bạn chọn lưu trữ dữ liệu lên Cloud do VinaCIS cung cấp
 • Local folers:  Chọn lưu dữ dữ liệu tại địa điểm của công ty, thông thường là các thiết bị lưu trữ như NAS, SAN hoặc một máy chủ vật lý.
  • Nếu một máy được chọn lựa để backup dữ liệu, bạn thực hiện việc duyệt (broswer) đến thư mục trên chính máy tính được chọn backup để lưu trữ lại bản backup bạn vừa thực hiện trên phần mềm,
  • Nếu bạn chọn nhiều máy tính, thì việc backup sau đó lưu trên cùng thư mục có tên giống nhau, nếu thư mục chưa được tạo, thì hệ thống sẽ tạo ra thư mục để sao lưu bản backup trên chính máy.
 • Network folder:

Đây là kiểu lưu trữ được chia sẽ qua các hình thức kết nối SMB/CIFS/DFS.

Duyệt các yêu cầu chia sẽ Folder hoặc nhập đường dẫn đã được định dạng

Ví dụ:

 • SMB/CIFS shares: \\ name>\\ hoặc smb:// / /
 • DFS shares: \\ DNS domain name> \ \
 • Ví dụ: \\fileserver.baas.vn\backup\sql

Khi bạn thực hiện chỉ định đường dẫn để lưu trữ backup, Click vào dấu mũi tên phải có yêu cầu xác thực user và password, khi đó đường dẫn đó mới đúng

Nếu đường dẫn bị trống hoặc vô danh, thì tiến trình khởi tạo Plan backup sẽ không thành công

 • NFS folder:

Backup as a service chỉ hỗ trợ trên máy chạy Linux và MacOS

Duyệt đường dẫn theo yêu cầu chọn Folder NFS có định dạng như sau:

nfs:// / : /

Khi bạn thực hiện chỉ định đường dẫn để lưu trữ backup, Click vào dấu mũi tên phải có yêu cầu xác thực user và password, khi đó đường dẫn đó mới đúng

Nếu đường dẫn bị trống hoặc vô danh, thì tiến trình khởi tạo Plan backup sẽ không thành công

 • Secure zone:

Được sẵn sàng nếu khách hàng lựa chọn backup toàn bộ máy

Secure zone là một phân vùng an toàn trên một đĩa khi backup nguyên máy. Phân vùng Secure này được cấu hình thủ công trước khi bạn thiết lập Plan Backup

Để tạo được Secure Zone này, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau (Bằng tiếng anh _Bản gốc)

How to create Secure Zone

1. Decide which disk you want to create Secure Zone on.

2. Start the command-line interface and type acrocmd list disks to see the disk's number.

3. Use the create asz command of the acrocmd utility. The command first uses the unallocated space on that disk and then, if the unallocated space is insufficient, takes free space from the specified volumes. For details, refer to "How creating Secure Zone transforms the disk" below.

Examples:

 • Creating Secure Zone on disk 1 of the local machine. Secure Zone will be created with a default size that is the average between the maximum (all the unallocated space) and minimum (about 50 MB) values.

acrocmd create asz --disk=1

 • Creating a password-protected Secure Zone of size 100 GB on disk 2 of the local machine. If the unallocated space is not enough, the space will be taken from the second volume of that disk.

acrocmd create asz --disk=2 --volume=2-2 --asz_size=100gb --password=abc12345

 • Creating Secure Zone of size 20 GB on disk 1 of a remote machine.

acrocmd create asz --host=192.168.1.2 --credentials=john,pass1 --disk=1 --asz_size=20gb

For the detailed description of the create asz command, see the command-line reference.

4.4. SCHEDULE (ĐẶT LỊCH SAO LƯU DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG)

BaaS hỗ trợ bạn thiết lập lịch sao lưu dữ liệu tự động theo các mức như sau. Bạn chỉ cần setup một lần, Backup as a Service sẽ tự động sao lưu dữ liệu theo lịch bạn đã đặt và có báo cáo sao lưu dữ liệu thành công hay thất bại qua email

 • Monthly: Mỗi tháng 1 lần
 • Weekly: Mỗi tuần 1 lần
 • Daily: Mỗi ngày 1 lần
 • Hourly: Mỗi giờ 1 lần

Lưu ý: Tùy vào dữ liệu quan trọng và thay đổi, bạn có thể thiết lập thời gian backup để phù hợp

4.5. HOW LONG TO KEEP (THỜI GIAN BẠN GIỮ CÁC BẢN SAO LƯU DỮ LIỆU)

Acronis Cyber Backup Cloud hỗ trợ 3 hình thức giữ các bản sao lưu dữ liệu để bạn chọn

 • By backup age: Giữ theo thời gian
 • By numbers of backup: Số bản backup cần giữ (tối đa 100 bản)
 • Keep backups indefinitely: Giữ lại toàn bộ các bản backup

Lưu ý: Các bản lưu trữ trong Local và NetworkShare sẽ không được xóa theo lịch bạn đã đặt (Giống như trên Cloud Storage)  Các bản chỉ bị xóa khi thời gian tồn tại của bản backup này hết hạn, điều này có nghĩa, bạn phải tăng dung lượng lưu trữ dành cho Local … để đảm bảo Storage nhiều hơn so với Storage của data cần backup

4.6. REPLICATION (SAO LƯU DỮ LIỆU NHÂN BẢN)

Khi sao lưu dữ liệu, bạn cần tuần thủ theo quy tắc 3-2-1 cực kỳ quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu, cụ thể

 • Một file dữ liệu có ít nhất 3 bản ( 1 bản gốc + 2 bản sao)
 • 2 bản sao dữ liệu được lưu ở 2 nơi khác nhau
 • Có ít nhất 1 bản sao lưu dữ liệu offsite (ra ngoài khỏi hệ thống local)

Với tính năng này, Acronis Backup tự động sao lưu dữ liệu tới 2 địa điểm khác nhau (Từ nơi lưu trữ bản chính tới Local rồi lên Cloud Storage)

4..7. ENCRYPTION (MÃ HÓA DỮ LIỆU ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN BẢO MẬT)

Khi sử dụng Aronis Backup có cơ chế mã hóa toàn bộ dữ liệu dữ liệu trước khi sao lưu dữ liệu lên hệ thống Cloud Storage do VinaCIS cung cấp thông qua kết nối SSL. Cơ chế mã hóa dữ liệu này được nhập vào hệ thống bởi chính bạn. Do đó, chỉ duy nhất bạn mới có thể giải mã dữ liệu của bạn. Thậm chí hacker hoặc bất kỳ ai không thể xâm nhập vào dữ liệu của bạn. Chính xác hơn dữ liệu của bạn có bị lấy thì cũng không thể biết được nội dung bên trong. Vì dữ liệu lúc này đã được mã hóa và không có chìa khóa để mở nên chỉ là chuỗi bít 0-1 ngẫu nhiên, hoàn toàn không có giá trị thông tin.

Khi bạn khôi phục dữ liệu, bạn cần cung cấp mật khẩu mã hóa để Acronis Backup giải mã dữ liệu. Nếu mật khẩu không chính xác, dữ liệu không thể khôi phục. Khi đó, chắc chắn không có cách nào xử lý tình huống này. Cơ chế mã hóa dữ liệu AES có chiều dài 256 bit được chính phủ Hoa kỳ công nhận an toàn để bảo vệ các thông tin TỐI MẬT

Sau khi đã hoàn tất các việc khởi tạo Plan backup, bạn có thể để hệ thống đến giờ sẽ start lịch backup, hoặc có thể thực hiện thủ công việc RUN NOW để chạy lệnh backup Full lần đầu

Đăng ký tư vấn bit.ly/2P9CGAl

Hotline: 0985 600 766