Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần sự trợ giúp, hãy liên hệ ngay với VinaCIS...

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Server (trueCloud)

Tài liệu này hướng dẫn bạn chủ động tạo các máy chủ ảo trên một tài khoản đã được cấp ban đầu và quản trị, vận hành dịch vụ máy chủ Cloud. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần sự trợ giúp, hãy liên hệ ngay với VinaCIS...