Vietnam CDN là dịch vụ phân phối nội dung dành cho các nhà phát hành nội dung số (VOD, Film, Media,…), live stream cho tới các Webmaster giúp cải thiện hiệu suất website, gia tăng kết nối cộng đồng.

Vietnam CDN giảm 80% kỷ niệm 5 năm thành lập

Vietnam CDN là dịch vụ phân phối nội dung dành cho các nhà phát hành nội dung số (VOD, Film, Media,…), live stream cho tới các Webmaster giúp cải thiện hiệu suất website, gia tăng kết nối cộng đồng.


CDN – Content delivery Network là mạng lưới gồm nhiều Server được triển khai tại nhiều Data center khác nhau. Mục tiêu của CDN là phục vụ User với tính sẵn sàng và ổn định cao.

CDN là gì? Mô hình hoạt động? Và các lợi ích khi sử dụng

CDN – Content delivery Network là mạng lưới gồm nhiều Server được triển khai tại nhiều Data center khác nhau. Mục tiêu của CDN là phục vụ User với tính sẵn sàng và ổn định cao.