Khi nào nên sử dụng Kubernetes?
2020-05-20 09:55:38 | Kubernetes

Đó là câu hỏi mà VinaCIS thường gặp khi giới thiệu về dịch vụ Cloud Server VIP do mình cung cấp. Thực tế, Kubernetes sẽ nên sử dụng trong các trường hợp sau như
1. Các Doanh nghiệp lớn, có nhu cầu thực sự về scaling hệ thống nhanh và đã sử dụng container (Docker)
2. Các dự án phát triển >= 5 container cùng loại cho một dịch vụ. Ví dụ dùng >= 5 máy cùng chạy code application cho mobile application
3. Các Startup trong lĩnh vực công nghệ, có chiến lược lấy nền tảng công nghệ để trở thành kỳ lân để dễ dàng trở auto scale và phát triển thị trường

Vậy Kubernetes giải quyết được các vấn đề gì?
Bằng việc sử dụng docker, trên 1 host bạn có thể tạo ra nhiều container. Tuy nhiên nếu bạn có ý định sử dụng trên môi trường production thì bắt buộc bạn cần giải quyết các vấn đề dưới đây.
1. Quản lý nhiều docker host
2. Container scheduling
3. Rolling update
4. Scaling/ Auto Scaling
5. Monitor vòng đời và tình trạng hoạt động của container
6. Self-hearing trong trường hợp có lỗi xảy ra. (Có khả năng phát hiện và tự correct lỗi)
7. Service discovery
8. Load balancing
9. Quản lý data, work, node, log
10. Infrastructure as Code
11. Kết nối và mở rộng với các hệ thống khác
Khi sử dụng Container Orchestration Engine như K8s có thể giải quyết các vấn đề phía trên. Trường hợp bạn không sử dụng K8s vẫn có thể phát triển product bằng cách thiết lập ra cơ chế tự động hóa cho những vấn đề trên. Khi đó sẽ cực kỳ tốn thời gian và không khả thi
Bạn có thể sử dụng ngay K8s trên dịch vụ máy chủ Cloud do VinaCIS cung cấp trong vòng 1 nốt nhạc :-).
Hãy biến công việc phát triển production nhẹ nhàng như một bản nhạc bạn nhé!
Hotline: 0985 600 766