Ngày nay, việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp là một trong những công việc thường nhật của các IT System Admin.

RTO & RPO - Chỉ số quan trọng trong Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Ngày nay, việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp là một trong những công việc thường nhật của các IT System Admin.


Đối với các doanh nghiệp hiện nay, website là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng mua các sản phẩm, dịch vụ trên kênh online

Dữ liệu website - Tại sao doanh nghiệp cần sao lưu?

Đối với các doanh nghiệp hiện nay, website là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng mua các sản phẩm, dịch vụ trên kênh online


Khi một IT System Admin dấn thân vào nghề quản trị hệ thống thì việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp để khôi phục dữ liệu là điều bắt buộc giúp hoạt động doanh nghiệp hoạt động liên tục.

3 cấp độ sao lưu và khôi phục dữ liệu Doanh nghiệp

Khi một IT System Admin dấn thân vào nghề quản trị hệ thống thì việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp để khôi phục dữ liệu là điều bắt buộc giúp hoạt động doanh nghiệp hoạt động liên tục.


Đối với các IT System Admin hiện nay việc quản trị và vận hành một hệ thống CNTT bao gồm các máy chủ (ảo, vật lý) để chạy các ứng dụng phần mềm, máy trạm khá vất vả

4 hình thức sao lưu & khôi phục dữ liệu IT System Admin cần biết

Đối với các IT System Admin hiện nay việc quản trị và vận hành một hệ thống CNTT bao gồm các máy chủ (ảo, vật lý) để chạy các ứng dụng phần mềm, máy trạm khá vất vả


Khi sử dụng dịch vụ Backup as a Service - BaaS trên nền tảng công nghệ Acronis Cyber Cloud có một tính năng đặc biệt hữu ích để phòng chống Ransomware đang mã hóa dữ liệu doanh nghiệp phổ biến.

Phòng chống Ransomware với Acronis Active Protection

Khi sử dụng dịch vụ Backup as a Service - BaaS trên nền tảng công nghệ Acronis Cyber Cloud có một tính năng đặc biệt hữu ích để phòng chống Ransomware đang mã hóa dữ liệu doanh nghiệp phổ biến.