Hướng dẫn quên mật khẩu CDN
2019-07-12 03:04:36 | quên mật khẩu CDN

Khi sử dụng dịch vụ Vietnam CDN, bạn sẽ có 2 tài khoản:

1. Tài khoản quản lý

Tài khoản này dùng để giao dịch mua thẻ nạp tiền và tạo, quản lý các gói dịch vụ.

Khi quên mật khẩu của tài khoản quản lý, bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” ở màn hình đăng nhập vào tài khoản tại https://vietnamcdn.com/account/login

Lưu ý: phải nhập đúng địa chỉ email đã đăng ký tài khoản quản lý.

Sau khi thực hiện, hệ thống Vietnam CDN sẽ gửi cho bạn đường link xác nhận khởi tạo lại mật khẩu.

2. Tài khoản dịch vụ

Link truy cập http://cp.vietnamcdn.com/users/sign_in. Đây là tài khoản dùng để tạo ra các resouces chạy Vietnam CDN.

Với 1 tài khoản quản lý, bạn có thể tạo ra nhiều tài khoản dịch vụ. Vì vậy, để reset mật khẩu của tài khoản dịch vụ, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký tại đây http://vietnamcdn.com

Bước 2: Chọn tài khoản dịch vụ bạn đã quên và reset password như hình bên dưới.

Bước 3: Login vào trang http://cp.vietnamcdn.com/users/sign_in bằng tài khoản mới mà bạn đã reset.

Lưu ý: Tài khoản bạn đăng ký đầu tiên tại đây https://vietnamcdn.com/account/login là tài khoản quản lý. Tài khoản này dùng để tạo ra nhiều tài khoản dịch vụ đăng nhập tại đây http://cp.vietnamcdn.com/users/sign_in (mỗi tài khoản dịch vụ là một password riêng).

Một tài khoản quản lý có thể tạo ra nhiều tài khoản dịch vụ khác nhau. Nếu web bạn chậm hơn 5 giây, CDN sẽ giúp web bạn nhanh hơn tại đây http://vietnamcdn.com