Thiết lập CDN và khai báo DNS
2018-09-06 03:39:26 | cai dat cai hinh, cdn

THIẾT LẬP DỊCH VỤ HTTP

Bước 1: Tạo CDN Resource

Dùng tài khoản dịch vụ CDN đăng nhập vào Control Panel http://cp.vietnamcdn.com

Click chọn CDN Resources, sau đó click vào dấu cộng (+) để thêm Resource

Bước 2: Chọn phương thức CDN bạn cần tạo, sau đó chọn Next

Bước 3: Khai báo thông số CDN Resource

 • CDN hostname: Cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng, ví dụ: cdn.cloudsafe.vn
 • Origins: Tên gốc của website, ví dụ: cloudsafe.vn

Bước 4: Chọn cơ chế PULL hoặc PUSH.

- PULL: Tất cả các nội dung website, hình ảnh vẫn nằm trên máy chủ của bạn. Sau khi thiết lập CDN thành công vào website, hệ thống CDN sẽ tự động kéo nội dung, hình ảnh về caching lên hệ thống CDN và cung cấp đến người dùng cuối khi có yêu cầu.
- PUSH: Với hình thức này, bạn chủ động upload các nội dung, hình ảnh, video clip lên hệ thống CDN bằng tài khoản FTP được thiết lập. Hệ thống CDN sẽ tự động cung cấp đến người dùng cuối khi có yêu cầu.

Sau khi đã điền đẩy đủ thông số, chọn Next

Bước 5: Click chọn vào khu vực mà bạn muốn triển khai CDN, sau đó click chọn Create CDN Resource để hoàn tất thiết lập CDN.

Bước 6: Khai báo DNS.

Chọn vào tên CDN vừa tạo xong

Bước 7: Xem chi tiết thông tin CDN và copy giá trị CNAME trong phần DNS Settings lại.

Bước 8: Mở trình quản lý domain của bạn và paste giá trị CNAME từ Control Panel CDN vào. Sau đó lưu lại là hoàn thành. 

THIẾT LẬP DỊCH VỤ VOD

Bước 1: Khởi tạo VOD Resource

- Đăng nhập tài khoản quản lý tại địa chỉ http://cp.vietnamcdn.com/
- Click chọn CDN Resources -> New CDN Resources.

- Chọn phương thức CDN VOD

- Khai báo thông số CDN Resource:

 • CDN hostname: cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng
 • Origins: tên gốc của website.
 • Content Origin: chọn phương thức PULL hoặc PUSH


- Chọn khu vực bạn muốn triển khai POP của CDN.
- Chọn Advanced Settings để thiết lập các tùy chọn

Bước 2: Sử dụng VOD

- Sau khi bạn khởi tạo CDN Resources xong, bạn click chọn vào VOD vừa tạo

- Vào mục Instructions -> Copy đoạn mã HTML:

- Copy đoạn mã vào trang web mà bạn muốn hiển thị. Khi người dùng cuối truy cập và trang đó, hệ thống CDN sẽ tự động cung cấp nội dung mà người dùng yêu cầu.

THIẾT LẬP DỊCH VỤ LIVE STREAMING

Bước 1: Khởi tạo Live Streaming Resource

- Đăng nhập tài khoản quản lý tại địa chỉ http://cp.vietnamcdn.com/
- Click chọn CDN Resources -> New CDN Resources.

- Chọn phương thức CDN Live Streaming

- CDN hostname: cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng

- Publishing point: Có 2 tùy chọn: Internal External

 • Internal: là kết nối trực tiếp từ hệ thống của khách đến VIETNAM CDN
 • External: khách hàng cần trang bị server Wowza Streaming để gửi tín hiệu stream đến VIETNAM CDN.

- Internal/ Failover publishing location: chọn điểm POP phát streaming chính và điểm POP chứa đường phát dự phòng khi đường chính bị gián đoạn.

- Chọn Advanced Settings để thiết lập các tùy chọn

 • Access Policy: cho phép chỉ phát từ quốc gia quy định
 • Hotlink Policy: cho phép chỉ phát từ domain quy định nhằm phòng tránh ăn cắp file
 • Enable Secure Wowza: Tạo 1 đoạn mã Token để xác thực giữa hệ thống CDN và server Wowza

- Chọn khu vực bạn muốn triển khai POP của CDN

Bước 2: Sử dụng Live Streaming

- Sau khi khởi tạo xong Resources, bạn click chọn vào Live Streaming vừa tạo

- Vào phần Instructions

A. Tạo nguồn phát Live Streaming

 • Cài đặt Adobe Live Encoder
 • Điền các thông số FMS URL, Backup URL, Stream theo thông tin ở phần Instructions và chọn Connect
 • Nhập tài khoản đăng nhập theo thông tin ở phần Instructions và chọn Strart

B. Cấu hình phát Live Streaming

 • Copy đoạn script HTML để nhúng vào website và phát trực tiếp lên đó
 • Trong trường hợp cần tích hợp vào các trình phát của Apple hoặc Adobe, làm theo các hướng dẫn ở phần Publishing Instructions

 

 

Xem thêm: