Nội dung số là gì?
2018-09-11 16:49:00 | nội dung số, cdn, dịch vụ cdn

Gần đây sau khi nâng cấp dịch vụ CDN lên phiên bản 2.0, Vietnam CDN không giúp các website thương mại điện tử, giải trí giải quyết được vấn đề “load” hình ảnh, video clip chậm mà Vietnam CDN đang hướng tới các website nội dung số.

Vậy nội dung số là gì?

Khái niệm này ngày càng được nhắc nhiều trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay và đem lại doanh thu không nhỏ cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Theo như khái niệm của Bộ Bưu chính Viễn thông cho rằng: công nghệ nội dung số giao thoa giữa 3 lĩnh vực: CNTT, viễn thông và ngành sản xuất nội dung. Công nghệ nội dung số ngành thiết kế, sản xuất, xuất bản, lưu trữ, phân phối, phát hành các sản phẩm nội dung số và dịch vụ liên quan. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực như: tra cứu thông tin, dữ liệu số, giải trí số, nội dung giáo dục trực tuyến, học tập điện tử, thư viện và bảo tàng số, phát triển nội dung cho mạng di động, giải trí số (trò chơi trực tuyến, trò chơi tương tác), thương mại điện tử….

Có một khái niệm khác cho rằng: “Công nghệ nội dung số đơn giản là nội dung cộng với công nghệ số”

Theo khái niệm của Marketing, công nghệ nội dung là sự giao thoa giữa 3 nhóm: IT (CNTT), Telecommunication (viễn thông) và các ngành sản xuất nguyên liệu đầu vào như văn hóa, thiết kế, giáo dục…. theo đó các sản phẩm của ngành công nghiệp này là các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT được tạo ra nhằm đáp ứng các nhu cầu về nghe, nhìn, trao đổi thông tin dưới dạng kỹ thuật số.

Các sản phẩm nổi bật của ngành công nghiệp nội dung số được đề cập và biết đến nhiều đó là các sản phẩm về game, âm nhạc, hình ảnh, nội dung cho các mạng di động, quảng cáo internet, thương mại điện tử….

Thực tế, hạ tầng CNTT đối với các doanh nghiệp nội dung số luôn cần đến các dịch vụ như máy chủ (xu hướng dùng máy chủ Cloud), lưu trữ nội dung số (Cloud Storage S3) và CDN để giải quyết vấn đề tải hình ảnh, video clip, file chậm. 

Vietnam CDN